Shoe Track Footwear

200total price

शुज सेल 200 रूपये – 10 डिझाईन व कलर उपलब्ध

शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री – लाईफटाईम वाँरटी सह

स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस

तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव

 

Shoe Track Footwear

560 शुक्रवार पेठ गजराज चौक

खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे

पुणे 411002 – ( फक्त स्वारगेट शाखा )

स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर

 

Shop चे Google Map Location –

https://maps.app.goo.gl/R5u5Gnbqp1ysCi4n7

 

प्रमोद कुमार कांबळे – 9021609919

दुकानाची वेळ – दुपारी 12 ते रात्री 9

 

आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया

समोरासमोर इतर 100 डिझाईन चे शुज दाखवू 🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!