Spread the word
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LMK - Membership Form
*
संपूर्ण नाव (Name)
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
फेसबुक अकाऊंटचे नांव (Facebook Account Name)
This field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
घरचा पत्ता (Resident Address)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
ऑफिस पत्ता (Office Address)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
आधार कार्ड नं.(Adhar Card No.)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
पॅन कार्ड नं.(Pan Card No.)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
इ मेल (Email Address)
Email Address can not be left blank.
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
This email is already registered, please choose another one.
Website Name
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
मोबाईल नं.(Whats App)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Maximum 10 characters allowed.
Please enter valid data.
व्यवसायाची माहिती (Business Info.)
This Field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
सदस्यत्व घेतलेली तारीख ( Enroll Membership Date)
Please select date.
Invalid Date.
*
सदस्यत्व रक्कम (Membership Amount)
Select Option5507502000
Please select atleast one option.
Please enter valid data.
*
रक्कम पावती क्र. (Payment ID)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Transaction ID, UTR No. or Reference No.)
*
Payment
Please select file.
Invalid file selected.
Invalid file selected.
(Transaction ID, UTR No. or Reference No.)
Your Manufacture/Wholesaler Details
*
Name
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Mobile No.
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
*
Place
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Declaration
मी असे लिहून देते की माझ्या बिजनेस ची पूर्णपणे जबाबदारी माझी राहील. मी जे काही प्रोडक्टची विक्री करेल आणि त्यामुळे ग्राहकांना काही नुकसान झाले किंवा प्रॉडक्ट मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी असेल. LMK चा तसेच लेक माहेरचा कट्टा या संचालकांचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. LMK व त्यातील संचालकांनी फक्त बिझनेस करणाऱ्या महिलांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
Please check atleast one option.
Please enter valid data.
Submit
 
error: Content is protected !!