बायकोत प्रेयसी पहा

Spread the word

बायकोत प्रेयसी पहा :-

: तुमच्या फक्त सुखात साथ देणारी प्रेमिका भेटेल परंतु दुःखात साथ देणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्या सोबत निव्वळ आनंद लुटनारी प्रेयसी भेटेल परंतु घरची जबाबदारी संपूर्णपणे सांभाळून घेणारी बायको नाही.

: जबाबदारी संपूर्णपणे सांभाळून घेणारी बायको नाही मिळनार,तुला आता बरे आहे ना असं मोबाईल वरून विचारनारी प्रेमिका भेटेल परंतु रात्रंदिवस सेवा करणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: शेरचॅटवर Chat करणारी प्रेमिका भेटेल पण, प्रत्येक मिनिटाला तुमची काळजी करणारी बायकोसारखी प्रेयसी नाही.

: हॉटेलात तुमच्या बरोबर जेवण करणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुम्ही घरी येई पर्यंत जेवणासाठी वाट बघणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्याकडून गिफ्ट स्वीकारणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुमच्या वाढदिवसाला गुलाबाचे फुल देणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्या बाईक वर मागे बसून तुम्हाला घट्ट आवळून फिरणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुम्ही प्रवासात असताना जेवले का म्हणून विचारणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमचे हातपाय दुखेल एवढी बेधूंद होऊन तुमच्या सोबत नाचणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, कामावरुन थकून आल्यावर तुमचे हातपाय दाबून देणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्या बरोबर ज्युस पिणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुम्ही ऊन्हातून आल्यावर माठातील थंड ग्लासभर पाणी देणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्या पैशाने खरेदी करणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, पैशाला पैसा जोडून काटकसरीचा संसार करणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: बरा होशील ना लवकर ? असं म्हणणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुम्हाला ठेच लागली म्हणून डोळे भरुन येणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: भेटायला यायला तुला किती वेळ लागेल? असं विचारणारी प्रेमिका तुम्हाला भेटेल पण, तुम्हाला घरी यायला उशीर झाला म्हणून उंबरठ्यावर उभी राहून वाट पाहणारी बायकोसारखी प्रेयसी नाही.

: तुमच्या सोबत कपडे खरेदी करणारी प्रेमिका भेटेल परंतु मी काय घरीच असते, तुम्हाला आवडनारे १ २ जास्तिचे ड्रेस घ्या म्हणनारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.

: तुला आता बरे आहे ना असं मोबाईल वरून विचारनारी प्रेमिका भेटेल परंतु रात्रंदिवस सेवा करणारी बायको सारखी प्रेयसी नाही.